Bankowość internetowa
RACHUNKI

podgląd sald rachunków oraz historii operacji

LOKATY

zakładanie i obsługa lokat terminowych

KREDYTY

podgląd informacji kredytowych

PRZELEWY

przelewy jednorazowe dowolne, przelewy do ZUS i US, przelewy zdefiniowane, koszyk płatności

DOŁADOWANIA

doładowania telefonów komórkowych na kartę bez konieczności wprowadzania kodów

BEZPIECZEŃSTWO

księgowania online, ochrona transmitowanych danych, hasła jednorazowe dla czynności związanych z parametryzacją przelewów

POZNAJ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ
Logowanie - bezpieczeństwo
Personalizacja systemu
Pulpit - informacje o finansach
Historia wykonanych operacji
Wykonywanie przelewów
Zlecenia stałe
Doładowania telefonów
Obsługa lokat
Obsługa kredytów

Bezpieczeństwo

Różnorodność zabezpieczeń daje klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego.

Identyfikator klienta – unikalny identyfikator użytkownika składający się z kombinacji liter i cyfr.

Hasło dostępu – indywidualne hasło dostępu klienta do bankowości internetowej, ustalone przy pierwszym logowaniu.

Lista haseł jednorazowych – hasła będące losowo wygenerowanymi numerami koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych, za pośrednictwem jednorazowych haseł otrzymywanych SMS-em lub odczytywanych z Tokenów OTP.

Połączenie z Bankiem chronione jest protokołem szyfrującym SSL.

Użycie hasła jednorazowego zabezpiecza przed nieautoryzowanym wykonaniem operacji finansowych w sytemie.

Zaloguj się i korzytaj z oferty banku.

Loguj się do systemu zawsze poprzez stronę wskazaną przez Bank, która zawiera przedrostek [ https:// ].

Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach i nie udostępniaj ich nikomu.

Nie przechowuj nazwy użytkownika, hasła i listy haseł jednorazowych w tym samym miejscu.

Nie loguj się do systemu z komputerów ogólnie dostępnych, np. w kawiarence internetowej.

Kończąc pracę w systemie korzystaj z polecenia [ Wyloguj ].

Dbaj o aktualizacje posiadanego systemu operacyjnego, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa.